Data: 5 kwietnia 2014
Miejsce: woj. kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Medycyny Regeneracyjnej "AKSOLOTL"

Słowa kluczowe:

medycyna regeneracyjna, inżynieria tkankowa, biomateriały

Opis konferencji:

Sympozjum kierowane jest do naukowców, lekarzy i studentów zajmujących się tematyką inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej. Celem Sympozjum jest integracja osób i środowisk związanych z rozwojem ww. dziedzin nauki w Polsce. Prelegentami Sympozjum będą uznani eksperci z dziedziny inżynierii komórkowej i tkankowej, biomateriałów oraz medycyny regeneracyjnej i estetycznej.

Miejsce konferencji:

ul. Jagiellońska 13-15, Bydgoszcz

Cena:

25-35zł

Zgłaszanie uczestnictwa biernego:

Wcześniejsza rejestracja uczestników: Tak

Każdy uczestnik Sympozjum zobowiązany jest do wypełnienia i odesłania formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.aksolotl.org. Zgłoszenia na Sympozjum należy dokonać drogą mailową na adres sympozjum.aksolotl@gmail.com do dnia 15 marca 2014

Zgłaszanie uczestnictwa czynnego:

15 marca 2014

Kontakt do organizatorów:

Więcej informacji:

www.aksolotl.org