Data: 10 grudnia 2012
Miejsce: Hradec Kralove, Czechy
Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: MAGNANIMITAS

Słowa kluczowe:

international, PhD students, scientific

Opis konferencji:

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na Drugą Międzynarodową Konferencję dla doktorantów oraz młodych pracowników nauki organizowaną przez Stowarzyszenie MAGNANIMITAS w Czechach.

Celem konferencji jest zacieśnienie współpracy pomiędzy młodymi pracownikami naukowymi reprezentującymi uniwersytety z europejskich państw , jak również reprezentujących akademickie instytucje i przedsiębiorstwa. Konferencja będzie podzielona na osiem sekcji.

Przedmiotem dyskusji będą następujące zagadnienia:

• Zarządzanie przedsiębiorstwem,

• Marketing,

• Ekonomia i ekonomika przedsiębiorstw,

• Służba publiczna,

• Finanse i rachunkowość,

• Psychologia, Socjologia i Pedagogika,

• Inżynieria przemysłowa,

• Informatyka i nowoczesne technologie.

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji mogą przesłać swoje zgłoszenie do dnia 3 grudnia 2012 roku z wykorzystaniem aplikacji rejestracyjnej zamieszczonej na stronie:

http://www.mmk.econference.cz/english/welcome-to-conference_en.html

Artykuły nadesłane na konferencję zostaną zrecenzowane i opublikowane w pokonferencyjnej książce Publikacja zostanie przekazana Państwu po zakończeniu konferencji. Prosimy o przesłanie artykułu (max. 10 stron) w elektronicznej wersji do dnia 4 grudnia 2012 roku. Artykuł prosimy przygotować zgodnie z wymogami zamieszczonymi na: http://www.mmk.econference.cz/english/paper_en.html

Najlepsze artykuły napisane w języku angielskim zostaną opublikowane w:: Journal of Interdisciplinary Reserarch, ISSN 1804-7890, GRANT journal (www.grantjournal.com)!

Wszystkie informacje dotyczące konferencji zamieszczone są na stronie: http://www.mmk.econference.cz/english/details_en.html

Jeżeli mielibyście Państwo pytania dotyczące konferencji prosimy o kontakt pod wskazanym adresem email:

mmk@econference.cz.

Z poważaniem,

Członkowie Komitetu Organizacyjnego

MAGNANIMITAS Assn., Ceskoslovenske armady 300, 500 03 Hradec Kralove City, The Czech Republic, www.magnanimitas.cz

Miejsce konferencji:

Československé armády 300
50003 Hradec Kralove


Wyświetl większą mapę

Cena:

Opłata konferencyjna wynsi 67 euro i obejmuje:

• wsparcie i dostęp do udziału w e-konferencji,

• publikację,

• zwartą publikację pokonferencyjną z numerami ISBN oraz ETTN,

• rejestrację publikacji w Europejskiej Elektronicznej Bibliotece Nardowej.

Prosimy o przekazanie opłaty konferencyjnej do dnia 4 grudnia 2012 roku do MAGNANIMITAS Assn. konto bankowe: IBAN: CZ0755000000005799898001, SWIFT: RZBCCZPP wraz z numerem jaki otrzymacie Państwo przy rejestracji.

Zgłaszanie uczestnictwa biernego:

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji mogą przesłać swoje zgłoszenie do dnia 3 grudnia 2012 roku z wykorzystaniem aplikacji rejestracyjnej zamieszczonej na stronie:

http://www.mmk.econference.cz/english/welcome-to-conference_en.html

Zgłaszanie uczestnictwa czynnego:

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji mogą przesłać swoje zgłoszenie do dnia 3 grudnia 2012 roku z wykorzystaniem aplikacji rejestracyjnej zamieszczonej na stronie:

http://www.mmk.econference.cz/english/welcome-to-conference_en.html

Kontakt do organizatorów:

Więcej informacji:

www.mmk.econference.cz