Data: 9 czerwca 2011 rok
Miejsce: woj. wielkopolskie, Poznań
Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula wraz z Zakładem Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa UAM oraz Wyższą Szkołą Zdrowia, Urody i Edukacji (Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula)

Słowa kluczowe:

językoznawstwo, literaturoznawstwo, medioznawstwo, psychologia, polityka, kulturoznawstwo, socjologia, prawo, medycyna, biznes, religia, etyka

Opis konferencji:

Przewodniczącą Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. Halina Zgółkowa.
Zaproszenie do komitetu honorowego przyjęły już między innymi: profesor Jadwiga Staniszkis oraz doktor Irena Eris i doktor Krystyna Łybacka.
Interdyscyplinarna konferencja, nad którą patronat objęło Miasto Poznań oraz Telewizja Polska i dziennik Polska Głos Wielkopolski, ma być pretekstem do naukowej dyskusji na temat kobiet we współczesnym świecie. Zapraszając zdolnych studentów, doktorantów, doktorów oraz profesorów do wzięcia udziału w konferencji chcemy nakreślić obraz przedstawicielek płci żeńskiej w kilku aspektach:
- socjologicznym (pokazując jak zmieniła się pozycja kobiety- żony i matki w życiu prywatnym i zawodowym),
- biznesowym (znaleźć odpowiedz na pytanie jakimi menedżerkami a jakimi podwładnymi są kobiety?),
- międzykulturowym (ukazując róże pozycje kobiet w innych krajach i odmiennych kulturach, religiach),
- językowo-medialnym (wskazując na specyficzne cechy komunikacji kobiet, ukazując obraz kobiety w literaturze, przekazie medialnym, etc.),
- medycznym oraz estetycznym

Miejsce konferencji:

ul. Brzeźnicka 3
60-133 Poznań


Wyświetl większą mapę

Cena:

210 złotych

Zgłoszenie uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia (pocztą tradycyjną na adres Instytutu Naukowo-Wydawniczego Maiuscula, faxem na nr 61 62 32 969 lub w postaci załącznika do e-maila na adres: biuro@maiuscula.pl) oraz przekazanie opłaty konferencyjnej w wysokości 210 złotych (opłata obejmuje materiały konferencyjne, lunch, dwie przerwy na kawę oraz wydanie i dostarczenie do autora zrecenzowanej monografii) na konto Instytutu Naukowo-Wydawniczego Maiuscula (NORDEA Bank Polska S.A. 1440 1387 0000 0000 1292 8912) do dnia
3 czerwca 2011 roku. Koszty podróży uczestników konferencji pokrywają uczestnicy lub jednostki delegujące.
1. Konferencja odbędzie się 9 czerwca 2011 roku (uroczyste rozpoczęcie o godzinie 10, zakończenie planowane na godzinę 18.00) w auli współorganizatora konferencji - Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu, (mieszczącej się przy ulicy Brzeźnickiej 3).
2. Do 6 czerwca 2011 roku wszystkim uczestnikom, którzy w terminie zgłoszą swój udział oraz dokonają opłaty konferencyjnej przedstawiony zostanie dokładny program konferencji. Szczegółowe informacje, aktualizowane na bieżąco, dostępne będą na stronie internetowej www.maiuscula.pl oraz pod numerem telefonu biura Instytutu Naukowo-Wydawniczego Maiuscula (61 62 32 969, od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 9 do 17).
3. Obrady prowadzone będą w formie referatów oraz dyskusji w sekcjach panelowych.
4. Do końca roku 2011 na rynku wydawniczym ukaże się recenzowana monografia.

Kontakt do organizatorów:

  • SPRAWY NAUKOWE - dr Magdalena Baranowska-Szczepańska, e-mail: mbs@maiuscula.pl
  • SPRAWYORGANIZACYJNE - Maria Wieczorek, e-mail: m.wieczorek@maiuscula.pl; biuro@maiuscula.pl

Więcej informacji:

www.maiuscula.pl