Pedagogika

III INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA

Data: 04 maja 2014 r
Miejsce: woj. kujawsko-pomorskie, Toruń
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (wydział pedagogiczny, wydzial humianistyczny wydzial ekomomii i nauk o zarzadzaniu)

Więcej…

Baśń i bajka – udział w rozwoju dziecka

Data: 6 maja 2014
Miejsce: woj. śląskie, Cieszyn
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji (Instytut Nauk o Edukacji, Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej)

Więcej…

Nowe oblicza terapii pedagogicznej w pedagogice specjalnej

Data: 9 maja 2014
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii (Instytut Pedagogiki, Zakład Psychopedagogiki Specjalnej)

Więcej…

Edukacja estetyczna w kulturze konwergencji

Data: 12 maja 2014
Miejsce: woj. łódzkie, Łódź
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu (Katedra Edukacji Artystycznej)

Więcej…

Międzynarodowa Konferencja Pedagogiki Specjalnej z cyklu OSOBA, „OSOBA – pozytywne implikacje w teorii, badaniach i praktyce”

Data: 14 - 15 maja 2014.
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej (Instytut Pedagogiki Specjalnej)

Więcej…

Dziedzictwo kulturowe. Edukacja wczoraj, dziś i jutro.

Data: 15 maja 2014
Miejsce: woj. wielkopolskie, Poznań
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Historii Kultury i Edukacji

Więcej…