Pedagogika

PRAWO I ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE OŚWIATY

Data: 2 marca 2015r
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej

Więcej…

Wczesna interwencja logopedyczna

Data: 7 marca 2015
Miejsce: woj. kujawsko-pomorskie, Toruń
Typ: ogólnopolska, naukowa, zamknięta, płatna
Organizatorzy: Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu (Katedra Psychopedagogiki Specjalnej)

Więcej…

IV Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów „Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych „Warsztat młodego badacza”

Data: 12-13 marca 2015
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Wydział Nauk Pedagogicznych)

Więcej…

III Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej „IDEATORIUM”

Data: 9-10 kwietnia 2015 r.
Miejsce: woj. pomorskie, Gdańsk
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Gdański (Wydział Biologii)

Więcej…

Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu - Krytyczna analiza

Data: 15-16 kwietnia 2015
Miejsce: woj. wielkopolskie, Obrzycko
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych)

Więcej…

Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki - Przedmiot, źródła i metody badań

Data: 16-17 kwietnia 20
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: KUL (Katedra Biografistyki Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki KUL i Fundacja „Muzyka Kresów”)

Więcej…