Pedagogika

Świat głuchoniewidomych – wyzwania współczesności

Data: Lublin 21-22 listopada 2014
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska Fundacja Osób Słabosłyszących

Więcej…

CMEP2014 Piąta Międzynarodowa Konferencja z cyklu: Komunikacja w świecie realnym i wirtualnym

Data: 25-27 listopada 2014
Miejsce: woj. dolnośląskie, Wrocław
Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski

Więcej…

Pedagogika szkolna/szkoły: protokół rozbieżności. Nowe otwarcie

Data: 25 listopada 2014
Miejsce: woj. wielkopolskie, Poznań
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych (Pracownia Pedagogiki Szkolnej)

Więcej…

Kapitał intelektualny i edukacja

Data: 4 - 6 grudnia 2014
Miejsce: woj. mazowieckie, Warszawa
Typ: międzynarodowa, naukowa, zamknięta, płatna
Organizatorzy: Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Więcej…

Pytania o Inność — Inny w moich oczach, Ja w oczach Innego

Data: 20 stycznia 2015
Miejsce: woj. śląskie, Cieszyn
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie (Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej, Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej)

Więcej…

Nauczyciel w przestrzeni edukacyjnej dziecka

Data: 20 kwietnia 2015
Miejsce: woj. łódzkie, Łódź
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Łódzki, , (Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej)

Więcej…