Pedagogika

Akademickie Pogadanki o Starości. Starość w rodzinie

Data: 21 października 2014
Miejsce: woj. lubelskie, Lublin
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej)

Więcej…

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI – EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI

Data: 22 października 2014
Miejsce: woj. łódzkie, Łódź
Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (Katedra Nauk Społecznych)

Więcej…

Obszary poradnictwa i wsparcia społecznego. Tradycyjne i alternatywne strategie, formy, metody pomocy

Data: 22 października 2014
Miejsce: woj. wielkopolskie, Poznań
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Wydział Studiów Edukacyjnych UAM POZNAŃ (Zakład Poradnictwa Społecznego)

Więcej…

„Atomizacja czy integracja europejska? – transgraniczność w perspektywie (wielo)pedagogiki”

Data: 22-23 października 2014
Miejsce: woj. dolnośląskie, Wrocław
Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Wrocławski (Instytut Pedagogiki)

Więcej…

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa EDUKACJA XXI WIEKU

Data: 22 - 24 października 2014
Miejsce: woj. małopolskie, Zakopane
Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu (Wydział Studiów Społecznych)

Więcej…

Międzynarodowa Konferencja Naukowa XXVII FORUM PEDAGOGÓW SUKCES JAKO ZJAWISKO EDUKACYJNE

Data: 24 - 25 października 2014
Miejsce: woj. dolnośląskie, Wrocław
Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Zakład Pedagogiki Ogólnej w Instytucie Pedagogiki UWrWrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (Zakład Pedagogiki Ogólnej)

Więcej…