Łódź

Historie Nowych Mediów | New Media Histories

Data: 16-18 października 2014
Miejsce: woj. łódzkie, Łódź
Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Łódzki (Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej)

Więcej…

VI Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa studentów i młodych naukowców Przemiany współczesności: ciało, zdrowie, praca w dyskursie human

Data: 17 października 2014
Miejsce: woj. łódzkie, Łódź
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, bezpłatna
Organizatorzy: Zakład Socjologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Koło Naukowe Studentów Socjologii UM w Łodzi PANOPTICUM

Więcej…

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI – EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI

Data: 22 października 2014
Miejsce: woj. łódzkie, Łódź
Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (Katedra Nauk Społecznych)

Więcej…

BOGACTWO JĘZYKOWE I KULTUROWE EUROPY W OCZACH POLAKÓW I CUDZOZIEMCÓW - 3

Data: 24-25 października 2014
Miejsce: woj. łódzkie, Łódź
Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej (Koło Naukowe Glottodydaktyków UŁ)

Więcej…

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w obszarze MENA

Data: 7 listopada 2014
Miejsce: woj. łódzkie, Łódź
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Łódzki (Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki)

Więcej…

II Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych Oddziału Łódzkiego "Polityka zagraniczna Polski. 25 lat doświadczeń"

Data: 21 listopada 2014
Miejsce: woj. łódzkie, Łódź
Typ: ogólnopolska, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Uniwersytet Łódzki (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych)

Więcej…